Comunicacions

 

Presentar comunicacions:

Es comunicacions se podran presentar en totes es lengües oficiaus: Catalan, Castelanà i Aranés. Es prepauses de comunicacions podran enviar-se enquia eth 18 de hereuèr de 2018.

S’enviaran ath comunicacions@pedrasecalleida.cat, en un document word que continerà era següenat informacion:

  • NÒM I COGNOMS
  • ADREÇA ELECTRONICA
  • DIRECCION POSTAU
  • NÒM DERA ENTITAT (en eth cas de perténher a ua entitat)
  • TÍTOL DERA COMUNICACION
  • HILAT  DETH CONGRÈS ATH QUE SE PRESENTA
  • RESUM (maxim de 1.500 caracters espais includits)

 

Eth Comite científic procedirà ara evaluacion des prepauses rebudes e informarà dera sua acceptacion a trauers deth corrèu electronic abantes dthl 15 de març de 2018.

Tèxtes definitius des comunicacions:

Es tèxtes definitius des comunicacions auran de seguir estrictament ls normes de publicacion que s’establisen e s’auran de liurar abantes deth 10 de seteme de 2018.