Estructura del Congrés i Programa

ESTRUCTURA DEL CONGRÉS

Atès l’objectiu de fer aflorar el màxim de coneixement possible al voltant de la pedra seca i d’establir un veritable estat de la qüestió sobre la matèria d’estudi al nostre territori, proposem el següents eixos temàtics:

Eix 1: El patrimoni arquitectònic que representen les construccions de pedra seca.

Aquest eix temàtic acollirà comunicacions sobre les construccions pròpiament dites, el seu estat de conservació, les tècniques constructives, la tipologia existent, la seva adaptabilitat territorial, els materials utilitzats en la seva construcció, èpoques constructives, la pedra seca en la planificació territorial, etc.

Eix 2: Les funcions socials, econòmiques i mediambientals de les construccions de pedra seca.

En aquest eix pretenem aglutinar les comunicacions que tractin les construccions de pedra seca des de la seva vessant més funcional al llarg del temps: funcions agrícoles, funcions relacionades amb l’aigua, funcions econòmiques, funcions relacionades amb l’hàbitat i els ecosistemes, funcions socials i familiars, etc.

Eix 3: El futur de les construccions de pedra seca: usos complementaris, procés de patrimonialització i eines de protecció.

En el tercer eix temàtic del congrés volem mirar cap al futur i fer recull de comunicacions que tractin sobre projectes que siguin bones pràctiques en la posada en valor de les construccions de pedra seca, quines metodologies s’han utilitzat, quines entitats hi han estat implicades, grau d’èxit dels projectes, com s’han finançat, el marc legal que empara aquest tipus de construccions, etc.

 

PROGRAMA

Divendres 23 de març de 2018

Aula Magna de l’IEI

9:00h. Acollida de participants

9:30h. Acte inaugural

10:00h. Ponència marc: Ahir i avui, pedra seca.

A càrrec de Joan Reguant Aleix, consultor en Patrimoni Cultural, president del Comitè Nacional Andorrà de l’ICOMOS. coordinador, consultor i/o redactor de diverses candidatures del Patrimoni Mundial i del Patrimoni Cultural Immaterial, Nacionals, Internacionals i Multinacionals.

Presenta: Eduard Trepat, Centre Estudis Comarcals del Segrià.

10:45h. Ponència marc: El patrimoni de la pedra seca a casa nostra. Quin paper ha tingut?

A càrrec de Ignasi Aldoma Buixadé, geògraf i professor del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida.

Presenta: Eduard Trepat, Centre Estudis Comarcals del Segrià.

11:15h. Preguntes i dubtes de les ponències principals.

11:30h. Pausa cafè.

12:00h. – 13:30h. Comunicacions Eix 1 El patrimoni arquitectònic que representen les construccions de pedra seca.

Francesc Xavier Solé Borràs: Els Portells. Valoració de l'estat actual dels marges de pedra seca.

Joan-Ramon González, Josep Medina i Maria Pilar Vázquez: El poblat de Genó (Aitona), pedra seca de fa tres mil anys

Montse Baiges Minguella: Les cabanes de pedra seca de Preixana (l’Urgell)

Laia Brualla Piulats: Les cabanes de volta de la Llitera

Rubén Oliver Jové: Les cabanes de volta de la Noguera: Una visió de conjunt.

Josep Gallofré Cornadó: Les Construccions de Pedra Seca a l’Albi

Gener Aymamí: Relació de pous de gel de les terres de Lleida

Ramon Maria Arbós Palau: La Ruta dels camins de l'aigua al secà

Presenta i modera Isidre Piñol Centre d’Estudis de les Garrigues

13:30h. Debat sobre les comunicacions del 1er eix.

13:45h. Desplaçament a Torrebesses amb autocar.

14:15h. Dinar comú a Torrebesses (14 euros).

15:45h. Visita al Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses i els seus entorns.

A càrrec de Jordi Berenguer Bobet, guia del Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses.

19:00h. Desplaçament a Lleida amb autocar.

 

Dissabte 24 de març de 2018

Aula Magna de l’IEI

9:00h. – 10:30h. Comunicacions Eix 2: Les funcions socials, econòmiques i mediambientals de les construccions de pedra seca.

Joan-Ramon González i Maria Pilar Vázquez: La bassa d’en Gallart (Fulleda), rèquiem per “quatre pedres”

Mateu Esquerda Ribes, Josep Preixens Llevadot: Testimonis d’arquitectura rural en la zona sud – occidental  de les garrigues. Classificació per tipologies i funcionalitat

Joan Rovira Marsal: El aljubs de la Llitera: característiques i referències documentals

Òscar Escala Abad, Andreu Moya i Garra, Ares Vidal Aixalà, Enric Tartera Bieto: Les construccions etnològiques relacionades amb la gestió de l’aigua documentades a l’embassament de l’Albagés. Inventari i caracterització

Ferran Obiols Galí: Etnobotànica de la pedra seca

Jordi Pasques Canut: Els forats de trumfos La pedra seca en l’emmagatzematge de la patata a muntanya

Isidre Pinyol: Els forns de calç a la comarca de les Garrigues

Marc Macià Farré: L’ús defensiu de les cabanes de volta durant la Guerra Civil: les Garrigues 1936-1939

Presenta i modera Josep Maria Santesmases del Centre d’Estudis Segarrencs

10:30h. Debat sobre les comunicacions del 2on eix.

11:00h. Pausa cafè.

11:30h. – 13:00h. Comunicacions Eix 3: El futur de les construccions de pedra seca: usos complementaris, procés de patrimonialització i eines legals per la protecció del patrimoni.

Cèlia Mallafrè Balsells; Agustí Costa Jover; Sergio Coll Pla: Estudis inicials per la generació de models 3D a partir de fotografies com a eina de protecció.

Joan Felis Roure; Josep Gallart Fernàndez; Marta Monjo Gallego: Legalitat urbanística i protecció patrimonial de les construccions de pedra seca

Xavier Esteve i Gràcia; Carme Bernat Visa: Les construccions de pedra seca i altres elements del patrimoni etnològic en el marc de la implantació de la xarxa de reg del sistema Segarra-Garrigues

Isidre Piñol: Projecte Lithos Món: proposta de futur de la pedra seca

M. José Monné Florensa: Alcanó paisatge serè. Patrimonialització del territori, la pedra seca i els reptes de futur

Eduard Trepat Deltell: Descobrir la pedra seca del municipi d’Alcanó

Òscar Escala Abad, Andreu Moya i Garra, Ares Vidal Aixalà, Enric Tartera Bieto: La pedra seca al tram IV del canal Segarra-Garrigues i a l’embassament de l’Albagés: la documentació del patrimoni arquitectònic de tipus etnològic en el marc de la construcció d’una gran infraestructura

Presenta i modera Laia Brualla del Centre d’Estudis Lliterans

13:00h. Debat sobre les comunicacions del 3er eix.

14:00h. Dinar en comú.

15:30h. – 17:00h. Taula rodona: valoració i reconeixement del patrimoni de la pedra seca, mirem cap al futur!

Adequació de l’àrea recreativa de Mas Ventós (Cap de Creus), a càrrec de Modest Soy, president de l’Associació Prat Comú.

El projecte de la Fundació el Solà, a càrrec de Neus Borrell, tècnica de la Fundació el Solà.

La recuperació de la pedra seca a la Serra de Tramuntana, a càrrec de Josep Manchado, director Insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca.

El patrimoni etnològic com a eina pedagògica, a càrrec de Vicent Loscos, president de l’Associació Amics de l’Arquitectura Popular

Col·labora x Paisatge, construccions de pedra seca, a càrrec de Maite Oliva, tècnica d'Adri-Noc i coordinadora de Col·labora x Paisatge.

Presenta i modera: Eduard Trepat, Centre Estudis Comarcals del Segrià.

17:00h. Debat i torn obert de paraules.

17:30h. Lectura de conclusions i propostes de treball.